הלוואת משכנתא לזכאים

דירה על שמנו בטאבו היא חלום של ישראלים רבים. לשם הגשמת החלום, יהא עלינו ליטול משכנתא, הגוררת תשלומי ריבית המקשים על השלמת המשימה. בעבור אלו מאיתנו אשר עומדים במספר קריטריונים, עומדת האפשרות ליטול הלוואת משכנתא לזכאים, אשר תקל על התשלומים ותסייע להגשים את החלום. בואו ללמוד מהי הלוואת משכנתא לזכאים.

הלוואת משכנתא לזכאים

המרוץ לדירה

בניגוד לארצות אירופה, במדינת ישראל קיימת מנטליות מושרשת לפיה הנכס המיועד, בעבור כל אדם, הוא נכס מגורים בבעלותו. עליית מחירי הנדל"ן בעשורים האחרונים, לצד המשכורות במשק הישראלי, יוצרות מצב בו נכס מגורים עולה, בימים אלו, למעלה מ – 100 משכורות של אדם ממוצע.

עובדה זו גורמת לרבים מאיתנו להזדקק לגורם מימון חיצוני לשם הרכישה. גורם זה, הוא הבנק, מציע לכולנו ליטול הלוואה ייחודית, בתנאים עדיפים על הלוואה רגילה, היא המשכנתא.

 

משכנתא ואני

המשכנתא, כאמור, היא הלוואה בשיעור גבוהה, הניתנת למשך תקופה ארוכה, לרוב על ידי בנקים, לשם רכישת דירת מגורים. בטרם נעבור למאפייניה הייחודיים של הלוואת המשכנתא, נציין כי לשם נטילתה על המבקשים לעמוד במספר פרמטרים מינימליים בהם יש לעמוד לשם קבלתה, אשר נכתבו על ידי בנק ישראל.

 

גובה ההלוואה – תלוי בסטטוס הנכס

ראשית, קיימת תקרה לשיעור הקרן שתינתן. באם מדובר בדירת מגורים ראשונה, יזכה הנוטל למימון בשיעור העולה עד לכדי 75%. בהחלפת דירה קיימת, תינתן משכנתא בשיעור שאינו עולה על 70%. באם מדובר על דירה להשקעה, שיעור המשכנתא האפשרי הוא עד 50% מערך הנכס.

 

התמהיל ומשך ההחזר

לעניין תמהיל המשכנתא, קובע הבנק 3 קביעות עיקריות. ראשית, לפחות שליש מסכום המשכנתא בכללותו יינטל במסכרת הלוואה בריבית קבועה. כמו כן, קובע הרגולטור מגבלות נוספות לעניין ריבית משתנה. מעבר לכך, הוראות המפקח על הבנקים אוסרות על הענקת משכנתא, אשר החזרה עולה על 30 שנים.

 

למה אנחנו משלמים ריבית בכלל?

במסגרת נטילת משכנתא, כידוע, אנו לווים מהבנק כסף בשיעור די גבוהה, בשל הצורך בתשלום בעד הדירה. אולם, עולה בפי רבים השאלה, מדוע עלינו לשלם ריבית בעד ההלוואה שנטלנו? הרי ככל שאני נוטל היום הלוואה ששיעורה עומד על חצי מיליון שקלים, מדוע עלי להחזיר, לאורך השנים, תשלומים המגיעים לכדי 140% משיעור ההלוואה המקורית?

 

כסף עושה כסף

כפי שכל משקיע מתחיל יודע, כסף יכול, ועושה לאנשים רבים, כסף. הסיבה לכך גלומה בעובדה שלכסף ערך משלו. לשם המחשה, ניתן לקחת את אחד מאפיקי ההשקעה הנפוצים ביותר בימים אלו, הם השקעות בשוק ההון.

לאחר שרכש אדם ניירות ערך מכל סוג, משאיר המשקיע, לא פעם, את המוצרים שרכש לשם צבירת תשואה. הטענה האמורה נכונה גם בעבור נכסים, אשר מניבים לבעליהם דמי שכירות, קרנות השקעה שונות ועוד. משכך, ניתן להסיק שאתם, בתור נוטלי ההלוואה ומשלמי הריבית, מהווים אפיק הכנסה משמעותי לבנק.

 

בשורה משמחת – קבלת משכנתא לזכאים

כפי שעולה, נטילת משכנתא אינה סיפור פשוט, ולא פעם יוכלו מבקשים להיתקל בסירוב מטעם הבנק, זאת בשל אי עמידה בתנאי המשכנתא שקבע. אולם, בעבור אלו יש פתרון ממשלתי, הוא הלוואת משכנתא לזכאים.

כיום, במידה ואין ברשותכם דירת מגורים, ייתכן ואתם זכאים לקבל סיוע ממשרד הבינוי והשיכון. הסיוע האמור הוא בעצם מתן הלוואת משכנתא לאלו אשר יעמדו בתנאים, לרבות לרכישה, בנייה, הרחבה ואף התאמת נכס לצרכיו המיוחדים של בעליו.

 

תנאיי ההלוואה – תנאים טובים משל הבנק, בוודאות

בשל העובדה שמדובר על אוכלוסיות בעלי יכולת מועטה, משרד השיכון והבינוי החליט להעניק הלוואת משכנתא לזכאים ספציפיים, בתנאים נוחים מאלו המוצעים בבנקים השונים, על ידי השוואת התנאים המוצעים באלו והפחתת המחיר.

משכך, שיעור הריבית שתשולם במסגרת הלוואה זו, תעמוד על 0.5% פחות מאשר המשכנתאות צמודות המדד בבנקים השונים, ולא תעלה בשום מקרה על שיעור של 3% בשנה. ההלוואה המדוברת תוחזר למדינה בהתאם לרצון נוטל ההלוואה, בתקופות שינועו בין 30 – 10 שנים.

 

הלוואת משכנתא לזכאים – אז מי זכאי?

ישנן מספר אוכלוסיות הזכאיות לקבלת המשכנתא, אותן ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה הם אלו העומדים בקריטריונים השונים של שיטת הניקוד. השנייה הן שורה של קבוצות ייעודיות, אותן הגדיר משרד הבינוי והשיכון כזכאיות לסיוע, ברמות משתנות.

 

שיטת הניקוד

שיטת הניקוד בוחנת שלושה פרמטרים עיקריים, הם שנות נישואין, מספר ילדים ומספר אחים ואחיות של כל אחד ממבקשי ההלוואה. כך, לאחר שזוג נשוי השלים שנת נישואין, יזכו בני הזוג לכ – 250 נקודות לעניין הניקוד האמור. כמו כן, ככל שאלו הורים לילד אחד, יזכו ל – 350 נקודות נוספות. אלו אשר יגיעו לסך של 599 נקודות ומעלה, יזכו לסיוע בשיעור משתנה, בהתאם למספר הנקודות שצברו.

 

אוכלוסיות מיועדות

מעבר לסיוע בשיטת הנקודות, מעניקה המדינה סיוע בעבור קבוצות ייעודיות, אותה הגדירה מראש. כך, במסגרת סיוע לעולים, יינתן סיוע ליחידים ולמשפחות. כמו כן, יינתנו הטבות שונות לאזרחים ותיקים, לרבות יחידים, משפחות וידועים בציבור. אוכלוסיות נוספות אשר נכנסות תחת מטריית הסיוע הממשלתית הם נכים, קשישים נזקקים, תושבי יישובי הנגב וקווי העימות ועוד.

 

השלבים בדרך להלוואת משכנתא לזכאים

השלב הראשון – הרשמה לתוכנית

הרשמה לתוכנית תתבצע בכל אחד מסניפי הבנקים השונים, המעניקים שירותי משכנתאות, אשר יעבירו בסיום הרישום את הפרטים לרשויות הממשלה. לשם הגשת הבקשה, יש להצטייד ראשית בתעודת זהות וספח, ולצידו מסמכים שונים, בהתאם לסיווג הבקשה שלכם. להלן מספר דוגמאות לאישורים הנדרשים:

  1. נשים בהריון – אישור ממוסד רפואי המאשר את ההיריון, החל מתחילת החודש החמישי.
  2. אישורי נכות – יש להביא אישור בהתאם לדרגת הנכות, לרבות תעודות עיוור, אישורים מביטוח לאומי, משרדי הממשלה השונים או לשכת הבריאות המחוזית ועוד.
  3. חיילי סדיר ומילואים, שירות לאומי – אישור אודות שירות פעיל.
  4. תעודות נישואין וגירושין – יש להביא את המסמכים הרלוונטיים, לרבות תעודת נישואין או אישור רישום הנישואין, או לחילופין תעודת גירושין או הסכם שזכה לתוקף של פסק דין.

 

השלב השני – תעודת הזכאות ומימוש ההטבה

לאחר בחינת נאותות הבקשה ואימות הנתונים, תונפק מטעם משרד השיכון והבינוי תעודת זכאות, אשר תעבור לידי הבנק בו הוגשה בקשת המשכנתא. תעודה זו מהווה אסמכתא לקבלת ההטבה, לצד פירוט ההטבות להן זכאי המבקש.

מרגע קבלת התעודה, תוכלו לקבל את המשכנתא בתנאי ההטבה בכל אחד מהבנקים המעניקים משכנתאות, ואין הכרח לנטילת המשכנתא מהבנק אליו פניתם לשם הנפקת תעודת היושר.

 

הלוואת משכנתא לזכאים – בקצרה

כאמור, משכנתא היא הלוואה אותה נוטלים מרבית אזרחי ישראל, בשל החלום לרכישת נכס מגורים. אולם, החזר ההלוואה מתגלה כדבר שאינו פשוט, ומשכך, יכול להקשות על אנשים להגשים את החלום הגדול.

בעבור אלו, עומדת האפשרות לבחון את זכאותם באפיק הלוואת משכנתא לזכאים. ככל שצברו מספיק נקודות, או לחילופין מנויים על אחת מאוכלוסיות היעד, יוכלו הזכאים לקבל משכנתא בתנאים נוחים יותר, זאת לאחר השלמת מספר שלבים.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם