משכנתא בריבית קבועה לא צמודה

משכנתא היא מושג שמלווה כל בעל נכס במהלך שנים ארוכות. אם אתם עומדים בפתחה של נטילת המשכנתא, ההמלצה העיקרית היא אגירת ידע רב ככל הניתן. בואו ללמוד מהי משכנתא בריבית קבועה לא צמודה, ומדוע הצמדה למדד המחירים יכולה לשחק לרעתכם.

 

משכנתא ואני – הרצון לרכוש נכס

משכנתא היא אחת ההלוואות הגדולות ביותר שאדם ייטול במהלך חייו. בשם הרצון לרכוש דירת מגורים, רבים בוחרים, או נאלצים, לפנות לבנק, ולבקש הלוואה להגשמת החלום. אולם, בשל העובדה שעצמם נטילת המשכנתא מביאה אותנו לשעבד את הנכס למלווה המשכנתא, לידע בנושא יש חשיבות לא מבוטלת. מתחילים?

משכנתא בריבית קבועה לא צמודה

הרכב המשכנתא

כאמור, משכנתא היא הלוואה שניתנת למבקשים לרכוש נכס נדל"ן. כידוע, מדי חודש, ייאלץ הלווה לשלם בעד החזר ההלוואה, עד לפירעונה המלא. גובה ההחזר יקבע על בסיס שלושה פרמטרים עיקריים:

  1. סכום ההלוואה – מהווה בסיס לקביעת קרן החוב, היות ועל בסיסו מחושב שיעור הריבית שתגבה מכם עד לסיום תשלום ההלוואה.
  2. מועד הפירעון – עד למועד הפירעון הנקוב, יהא על הלווה להחזיר את כלל הקרן, המגלמת את סכום ההלוואה המקורי והריבית. אומנם ככל שהחזר ההלוואה רחוק יותר ירד שיעור התשלום החודשי, אך יש לציין שככל שמועד הפירעון רחוק יותר, כך הסכום המצטבר שתשלמו בגין הריבית יעלה.
  3. הריבית – שער הריבית שייקבע למשכנתא הוא זה שיקבע כמה כסף תשלמו, מעבר לסכום ההלוואה, עד לסוף התקופה. משכך, מודעות להרכב הריבית בעל חשיבות רבה.

 

ריבית דריבית – הסבר קצר למתחילים

מונח שיתכן ששמעתם במהלך חייכם, אך לא הבנתם בהכרח מה הוא אומר, הוא מונח הריבית דריבית. על אף שנשמע כמו חרוז מספר ילדים, ריבית דריבית היא מונח מעולם המינוף הפיננסי, אשר משפיע על הכיס שלכם רבות.

 

קצת במספרים

נסביר באמצעות דוגמה. אדם נטל הלוואה בשיעור 10,000 שקלים, עם ריבית של 5% לשנה, שתוחזר לאחר 4 שנים. לכאורה, הריבית תגרור תשלום בסך של 500 שקלים בשנה, הם 2,000 שקלים עד לסוף התקופה. אולם, הריבית דריבית משנה את הסיפור.

לאחר שנה אחת של חוב, יהא נוטל ההלוואה חייב 10,500 שקלים. מתום שנה זו, הריבית של 5% תחושב על בסיס החוב החדש, ומשכך, הריבית בשנה השנייה תעמוד על 525 שקלים. בשנה השלישית, תעמוד הריבית על 551.25 שקלים, ובשנה הרביעית והאחרונה, תעמוד הריבית השנתית על סך של 578.8 שקלים. שיעור החוב, אם כן, יעמוד על 12,155.05 שקלים בסך הכל.

 

רק 125 שקלים? – לא במשכנתא

ייתכן שחלקכם ירימו גבה למשמע המספר לעיל. אומנם מדובר על סכום העולה על הסכום אותו צפינו לראות, אך בסופו של יום, 155.05 שקלים הם פחות מיום עבודה בשכר מינימום. אם אתם נמנים על אלו שקפצו למסקנה האמורה, אנו ממליצים להמשיך ולקרוא.

כאמור, הרכב החזר המשכנתא החודשי מחושב על בסיס גובה ההלוואה, שער הריבית ומשך זמן הפירעון. במידה ותוסיפו לדוגמה האמורה 21 שנות פירעון, הם משך ההחזר הממוצע למשכנתאות במשק הישראלי, וכ – 490,000 שקלים נוספים, תוכלו לראות כי הפער בין הסכום שנלקח בפועל, לבין הסכום שתשלמו בסופו של יום, יהא משמעותי למדי.

 

מה עושים?

אם כן, נראה כי השאלה איזו ריבית ליטול, במסגרת הלוואת המשכנתא, היא אחת השאלות החשובות ביותר שעמה נאלץ היחיד, המעוניין לרכוש דירה, להתמודד. בעוד בשוק יש אפשרויות לאפיקי החזר שונים, בהם בלון, יורדת ושווה, ישנן מספר אפשרויות גם לעניין הריבית. בין שלל האפשרויות הקיימות, בואו לקרוא על אחת האפשרויות הנפוצות, היא משכנתא בריבית קבועה לא צמודה.

 

משכנתא בריבית קבועה לא צמודה – מבוא

כנובע משמו, ריבית קבועה לא צמודה הוא מסלול שאינו צמוד למדד המחירים. משכך, מדובר על מסלול בו הריבית תישאר קבועה לעד, המוביל לוודאות מוחלטת כי אין שום פרמטר אשר יוכל להשפיע על ההחזר החודשי, אשר לא ישתנה אף לא בשקל אחד.

 

וודאות בהחזר – היתרון הראשון של משכנתא בריבית קבועה לא צמודה

נראה כי למסלול משכנתא בריבית קבועה לא צמודה עומדים שני יתרונות משמעותיים. הראשון הוא וודאות ההחזר. לא פעם אנשים מכלכלים את צעדיהם לאור ההחזרים החודשיים בהם עליהם לעמוד. במסלול זה, כאמור, תוכלו לזכות לוודאות מאלה אודות גובה ההחזר עד לסיום פירעון ההלוואה.

 

יתרון שני – אוטונומיות מוחלטת

שנית, לזכות מסלול משכנתא בריבית קבועה לא צמודה עומדת העובדה כי הקרן הינה צמודה למדד. מדד המחירים לצרכן מפורסם על ידי בנק ישראל. ככל שהמדד מצביע על עלייה, יעלה שיעור החוב, וככל שיצביע על ירידה, שיעור החוב ירד.

לעניין זה חשוב לציין כי שאיפתו של בנק ישראל היא עמידה ביעדי העלייה שקבע לעצמו. משכך, כל הצמדה למדד, גם אם זה מראה על ירידה במהלך שנה או שנתיים, תשחק בטווח הרחוק לרעתכם, שכן השאיפה היא ליצור מגמת עלייה, אשר תוביל לעליית סכום הקרן לפדיון.

 

לא רק יתרונות – חסרונות משכנתא בריבית קבועה לא צמודה

לצד היתרונות שצוינו לעיל, יש לעמוד על שני חסרונות עיקריים במסלול המשכנתא האמור, הם מחיר הריבית ועמלת הפירעון המוקדם.

 

מחיר הריבית – גבוהה יותר מאשר המסלול הצמוד

על פי נתוני העבר, ניתן לקבוע באופן חד משמעי כי הריבית במסלול שאינו צמוד עולה על זו במסלול הצמוד. בבחינת הריבית הממוצעת כיום של שני המסלולים ניתן לראות כי הריבית על משכנתא בריבית קבועה לא צמודה גבוהה מאשר מקבילו הצמוד בכ – 0.68%.

משכך, במצב ברירת המחדל המסלול אודותיו אנו מדברים יקר יותר. אולם, ככל שמדד המחירים לצרכן יעלה ממצבו היום בכ – 0.68%, יתאזן שיעור הריבית שנשלם על שני המסלולים. בהתאמה, ככל שיעלה המדד במעלה מ – 0.68%, תהא משכנתא בריבית קבועה לא צמודה בעלת תשלומי ריבית נמוכים יותר.

 

עמלת פירעון מוקדם – במילים אחרות, קנס

ככל שתהיו מעוניינים לסלק את כלל המשכנתא מראש, או לחילופין לבצע מחזור משכנתא, יהא עליכם לשלם קנס מסוים בגין הפעולה, זאת בשל הקטנת רווחי הבנק לטווח הארוך. במקרה זה, ההסתברות שנשלם קנס בגין פרישה ממסלול התשלום הוא שווה בעבור שני מסלולי הריבית הקבועה, אולם גבוהה יותר מאשר מסלולי ריבית אחרים.

 

רמת סיכון – נמוכה למדי

נהוג להכיר במסלול משכנתא בריבית קבועה ללא הצמדה כמסלול הבטוח ביותר שניתן לבחור בו, זאת על רקע היתרונות שצוינו לעיל לעניין חסינות התשלום לשינויים והיעדר ההצמדה למדד.

 

לסיכום – המלצתנו לעניין משכנתא בריבית קבועה לא צמודה

לאחר שבחנו את שלל הפרמטרים של אפיק המשכנתא המדובר, ניתן לראות שמדובר על מסלול די משתלם. תשלומים קבועים, היעדר הצמדה למדד וסיכון נמוך, יוצרים אפיק הלוואה שישמח כל נוטל משכנתא.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם