משכנתא לבני הגיל השלישי

משכנתא לבני הגיל השלישי, או בשמותיה האחרים, משכנתא לגיל הזהב ומשכנתא הפוכה, היא למעשה משכנתא אותה יכול ליטול אדם שבבעלותו נכס מגורים שהגיע לגיל זקנה – קרי, גיל 60 ומעלה. את הנכס יוכל האדם המבוגר למשכן תמורת קבלת הלוואה מן הבנק, לשלל צרכים שונים ומגוונים. לעתים, משכנתא לבני הגיל השלישי, נלקחת כדי לאפשר לאדם מבוגר לעבור לבית אבות או לדיור מוגן מבחינה כלכלית.

משכנתא לבני הגיל השלישי

מי זכאי לקבל משכנתא לבני הגיל השלישי

ראשית, כפי שניתן ללמוד מן השם של המשכנתא, משכנתא לבני הגיל השלישי יכול ליטול אך ורק אדם שהגיע לגיל השלישי – קרי, אדם בן 60 ומעלה. כמו כן, על הנכס שברצון האדם לשעבד לטובת קבלת ההלוואה מן הבנק או הגוף המממן להיות לא משועבד לגורם כלשהו; אלא אם כן מבצעים מחזור משכנתא; על כך נרחיב בהמשך.

 

הנכסים הרלוונטים

אדם שמעוניין לקבל משכנתא לבני הגיל השלישי רשאי למשכן אך ורק דירת מגורים – קרי, נכסים עסקיים אינם ברי שיעבוד כנגד קבלת הלוואה מן הבנק. עם זאת, לעתים, יסכים הבנק לתת הלוואה גם במקרים בהם לא מדובר בדירה בה מתגורר מבקש המשכנתא – כלומר, גם דירה להשקעה עשויה להיות רלוונטית.

 

למה לקחת משכנתא לבני הגיל השלישי

ככלל, ישנן כמה סיבות שבגינן ייקח אדם משכנתא לבני הגיל השלישי, עליהן נעמוד להלן:

 

מעבר לדיור מוגן או לבית אבות

משכנתא לבני הגיל השלישי ניתנת בדרך כלל לאנשים מבוגרים שמעוניינים לעבור לבית אבות או לחלופין, לדיור מוגן – זאת, מפאת גילם. עם זאת, לעתים, להרבה אנשים מבוגרים אין דיי חסכונות כדי לאפשר להם לעבור לדיון מוגן או לבית אבות – על כן, מוצע אפיק המשכנתא ההפוכה שיאפשר לבני הגיל השלישי להמשיך הלאה בחייהם בבטחה וללא חשש פיננסי.

 

שימושים נוספים של משכנתא לבני הגיל השלישי

לא זו אף זו, מלבד נטילת משכנתא לבני הגיל השלישי שתשמש למעבר לבית אבות או לדיור מוגן; לעתים, נלקחת משכנתא זו לטובת השקעה בנכסים נוספים, פנסיה קטנה מדי שלא מספיקה לניהול חיים תקינים של האדם המבוגר, פירעון חובות קודמים שלא יכולים להיפרע באמצעות הון עצמי, הוצאות למטרה רפואית אשר הינן שכיחות בקרב בני גיל זה ולעתים, אף רכישת נכסים נוספים לצורך השקעה.

 

מתאים למי שקיבל סירוב לנטילת משכנתא מסוג אחר

לעתים, מפאת גילם, בני הגיל השלישי מסורבים לקבל משכנתא מסוגים אחרים; על כן, משכנתא לבני הגיל השלישי עשויה להיות פתרון טוב עבורם לצורך קבלת כסף נזיל לצרכים שונים כפי שהוסבר לעיל.

 

אילו מסמכים יש להשיג בעת נטילת משכנתא לבני הגיל השלישי

תידרשו להציג כמה מסמכים עבור קבלת משכנתא לבני הגיל השלישי ביניהם: התחייבות בעל הנכס לרישום המשכנתא ברישום מקרקעין ורישומה שם בפועל; הערות אזהרה; מתן הודעת משכון; הסרת שיעבודים מהנכס כפי שהוסבר לעיל; הערכת שמאי שתעריך את שווי הנכס ובהתאם את גובה המימון שיינתן בגין המשכנתא וייפוי כוח נוטריוני.

 

המימון

ככלל, אחוזי המימון עבור משכנתא לבני הגיל השלישי ייקבעו על פי גילו של האדם שמבקש את ההלוואה. למעשה, ככל שהאדם מבוגר יותר, אחוזי המימון שיקבל במסגרת משכנתא לבני הגיל השלישי יהיו גבוהים יותר גם הם.

גובה המימון – גובה המימון לא יעלה מעל לשיעור של 50% משווי הנכס שברצונכם למשכן במסגרת משכנתא לבני הגיל השלישי. יחד עם זאת, כפי שנאמר לעיל, ככל שגילכם גבוה יותר, גובה המימון ביחס לשווי הנכס שברצונכם למשכן יהיה גבוה יותר.

 

זמן המשכנתא לבני הגיל השלישי

ככלל, בשונה ממשכנתאות אחרות שניתנות לאנשים פרטיים, משכנתא לבני הגיל השלישי לא תחומה בזמן. למעשה, המשכנתא תהיה קיימת עד לרגשה שהאדם שלקח אותה יסלק אותה על ידי פירעון ההלוואה שקיבל; או לחלופין, כאשר תיפרע ההלוואה על ידי אחד מיורשיו של נוטל ההלוואה, בדרך כלל, בתום שנה.

 

אופן קבלת הכסף

כמו בסוגי משכנתאות אחרות, ניתן לקבל את המימון שניתן מטעם המשכנתא לבני הגיל השלישי בכמה דרכים, אותן נמנה להלן:

  1. קבלת סכום חד פעמי – ניתן לקבל את כל סכום המימון באופן חד פעמי לחשבון הבנק.
  2. קבלת קצבה חודשית – על נוטל ההלוואה אפשרות לקבוע כי המימון יגיע בחלקים, בתצורה של קצבה חודשית – כך, לא יקבל את מיטב הסכום במכה אחת.
  3. קבלת אשראי – נוטל ההלוואה יקבל אשראי שמוגבל עד סכום X מקסימלי כלשהו; כך, נוטל ההלוואה יקבל, על פי הצורך, את הסכום הדרוש לו.

 

מחזור משכנתא רגילה

ככל שהדירה בה אתם גרים עדיין ממושכנת לבנק או לגוף מממן כלשהו, תוכלו לבצע מחזור משכנתא. למעשה, מחזור המשכנתא יאפשר לכם לפרוס את המשכנתא על פי הצרכים שלכם בהווה ובפועל להקל עליכם.

 

החלפת המשכנתא הקיימת כיום על הנכס במשכנתא לבני הגיל השלישי

עומדת לפניכם האפשרות להחליף את המשכנתא הקיימת על הנכס שלכם במשכנתא לבני הגיל השלישי שתהיה רשומה על הנכס – כך, באמצעות שימוש בתנאים המקלים של המשכנתא ההפוכה תוכלו לשלם את הסכומים שאתם חייבים לבנק.

 

היתרונות של משכנתא לבני הגיל השלישי

למשכנתא לבני הגיל השלישי ישנם כמה יתרונות בעלי משמעות ביחס להלוואות אחרות בכלל ומשכנתאות אחרות בפרט.

הלוואה לכל מטרה – ללא הגבלת זמן

העובדה שמשכנתא לבני הגיל השלישי הינה ללא הגבלת זמן ולכל מטרה מהווה יתרון ברור לטובת משכנתא זו.

  • לכל מטרה – כאמור לעיל, משכנתא לבני הגיל השלישי יכולה להילקח לשם כל מטרה; בין אם זה לצורך פירעון הלוואות קודמות שדוחקות בנוטל ההלוואה, לצורך השקעה, לצורך מעבר לדיור מוגן ואף לעתים לצרכים רפואיים – זאת, בשונה ממשכנתאות אחרות שמטרתן היא, בהגדרה, מוגבלת.
  • ללא הגבלת זמן – בשונה מהלוואת אלטרנטיביות וסוגי משכנתאות אחרות, משכנתא לבני הגיל השלישים אינה מוגבלת בזמן, ולמעשה ניתן יהיה לפרוע אותה על פני תחומי זמן ארוכים יותר שמאפשרים, הלכה למעשה, פריסת תשלומים נוחה יותר עבור נוטל ההלוואה.

 

הלוואה ללא תנאים של הכנסה כספית

בשונה ממשכנתאות אחרות, הבנק לא יוכל לסרב למבקש ליטול משכנתא עבור בני הגיל השלישי משום מצב פיננסי ירוד – במשכנתאות אחרות, יש לא מעט אנשים שמסורבים לקבל את המימון בשל סיבות כלכליות.

 

פירעון מוקדם

בשונה מהלוואות אחרות, ניתן יהיה לפרוע את הלוואת המשכנתא לבני הגיל השלישי בתצורה של פירעון מוקדם – זאת, ללא כל קנסות בשל פירעון מוקדם של ההלוואה.

 

החזרים חודשיים נוחים

במסגרת משכנתא לבני הגיל השלישי אינכם חייבים לשלם החזרים חודשיים מלאים. למעשה, תוכלו לבחור כי אתם מעוניינים לשלם החזר חודשי חלקי – למשל, רק על הריבית של ההלוואה. עם זאת, אינכם חייבים להחזיר החזרים חודשיים כלל.

 

שליטה בנכס

האדם שנטל הלוואה במסגרת משכנתא לבני הגיל השלישי יכול להמשיך לגור בנכס כרצונו או לחלופין, להשכיר אותו – זאת למרות שהבית ממושכן לבנק.

 

קחו בחשבון שיש גם חסרון

משכנתא לבני הגיל השלישי רלוונטית בעיקר לאנשים שזקוקים מאוד לכסף לצרכים דחופים שונים, נטילה של משכנתא זו, בהיעדר צורך ממשי בכסף, עשויה תפגע משמעותית בסכום אותו תקבלו בעת מכירת הדירה, שכן הבנק יהיה מעוניין לקבל את חלקו – וכפועל יוצא, עשויים להיפגע גם היורשים שלכם.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם