משכנתא לחייבים בהוצאה לפועל

החלום של ישראלים רבים, גם בימינו, הוא שתהיה דירה בבעלותם. המצב בשוק הנדל"ן בישראל מקשה על הגשמת החלום הזה, שכן דירות הפכו בעשורים האחרונים למוצר יקר מאוד כך שלמעט מאוד אנשים יש הון עצמי מספיק בכדי לרכוש דירה. ולכן, ישראלים רבים נוטלים משכנתא ומתחייבים להחזרים לשנים ארוכות.

המציאות מלמדת שאחת לכל עשר בקשות למשכנתא מסורבת על ידי הבנק למשכנתאות, וזאת מסיבות שונות. אחת הסיבות הנפוצות שעליהן אפרט בהמשך, היא סירוב עקב לאנשים החייבים בהוצאה לפועל.

משכנתא לחייבים בהוצאה לפועל

מה היא משכנתא?

משכנתא היא למעשה הלוואה, לטווח ארוך ובסכום גבוה שניתנת על ידי גופים מסחרים אשר קיבלו היתר מבנק ישראל לתת משכנתאות לציבור הישראלי, אותם גופים מכונים בנקים למשכנתאות. בין הבנקים השונים עשויים להיות הבדלים ויכולות להיות דרישות שונות, יחד עם זאת על כולם לעמוד בדרישות והבדיקות המינימליות הנדרשות על ידי בנק ישראל. המגבלות עוסקות בסכום ההלוואה המקסימלי, בתקופת המשכנתא ובתמהיל המסלולים שיוכל הלקוח לבחור.

 

איך הבנק מבטיח את שיקבל את החוב?

במטרה להבטיח שסכום הכסף שהלווה הבנק למשכנתאות יוחזר אליו, הבנק מבצע שיעבוד לטובתו שנרשם במרשם המקרקעין. כך שאם הלקוח שנטל את המשכנתא לא יעמוד בתנאי המשכנתא או לא יעמוד בתשלומי ההחזר בזמן שנקבע מראש, הנכס יועבר למכירה על ידי ההוצאה לפועל לכל המרבה במחיר והבנק הוא הגוף שיפרע ראשון.

 

מה התנאים לקבלת משכנתא?

ישראלים נוטלים משכנתאות בסכומים המצטברים לעשרות מיליארדי שקלים בכל שנה ושנה, יחד עם זאת לא כל אדם שמבקש משכנתא מקבל אותה באופן אוטומטי. על מנת לקבל משכנתא, יש לעמוד במספר תנאי בסיסים שאותם הגדיר בנק ישראל, ואפילו אם עומדים בתנאים הללו, הבנק עדיין יכול לסרב לתת משכנתא ללקוח.

בנק ישראל הגדיר אחוזי מימון שבנק יוכל לתת למבקש משכנתא, כך למשל אם זו הדירה הראשונה (והיחידה) של המבקש, הבנק יוכל לתת לו משכנתא בגובה של 75% מגובה ערך הדירה בלבד.

כמו כן, הוגדר כי משכנתא תינתן לאדם לתקופה העומדת על פחות מ- 30 שנים. עוד הגדיר בנק ישראל הגבלות על התמהיל שיוכל מבקש משכנתא לקבל והגבלות על גובה ההחזר החודשי עבור ההלוואה.

 

למי הבנק עשוי לסרב לבקשת משכנתא?

כידוע, הבנק הוא גוף מסחרי ששם לו למטרה למקסם את רווחיו – ובכך אין כל פסול. אם במסגרת השיקולים שהבנק לוקח בחשבון בעת מתן משכנתא, הוא סבור שהלקוח המבקש הינו "מסוכן מדי", כך שקיים סיכוי מסוים (מעל מה שהבנק מוכן לשאת) שהוא לא יחזיר את ההלוואה שניתנה לו, לבנק הזכות לסרב לתת משכנתא.

כלומר, אפילו אם לקוח עומד בתנאים הבסיסים לקבלת משכנתא, כך שיש לו למשל את ההון העצמי הדרוש, הבנק עדיין יוכל לסרב לבקשתו. כמובן שהשיקולים של הבנק לסירוב צריכים להיות עניינים בלבד, ואין כל מקום להעדפת אדם אחד אל חברו משיקולים זרים.

קיימות שתי סיבות עיקריות אשר בגינן הבנק מסרב לבקשות משכנתא. הסיבה הראשונה היא דירוג אשראי נמוך (BDI שהוא שלילי). הסיבה השנייה היא סיבה משפטית, שקשורה לבטוחה אשר אותה הציע מבקש המשכנתא לבנק.

 

BDI שלילי

חוק נתוני האשראי מאפשר לגופים פיננסים, בקלות ובפשטות, למצוא מידע הפיננסי שהצטבר על אדם לאורך השנים, כך שהבנק יודע (וחלה עליו החובה לדעת) האם קיימים למבקש המשכנתא חובות שהן תוצאה של פסק דין, הוצאה לפועל, כונס נכסים וכדומה. בנוסף, במערכת שהוזכרה ניתן למצוא דירוג אשראי של אותו אדם וזאת בהסתמך על הנתונים שהצטברו במערכת. דירוג נמוך, ונתונים שלילים עלולים להוות סיבה משמעותית שהבנק יסרב לתת אשראי ללקוח.

 

סירוב עקב בעיות משפטיות בבטוחה

הסכמת הבנק לתת משכנתא מותנית בכך שתהיה בטוחה מספיק טובה, כך שאם הלקוח לא עומד בהחזרים שנקבעו מראש, הבנק יוכל לממש את הבטוחה בהוצאה לפועל. במידה והבטוחה של הלקוח אינה עומדת בדרישות הבנק אזי הבנק לא ייתן משכנתא בנסיבות העניין עד שלא תוסדר הבעיה עליה הוא הצביעה.

 

משכנתא לחייבים בהוצאה לפועל

אדם החייב בהוצאה לפועל לענייננו, הוא אדם אשר נפתח כנגדו תיק אחד או יותר בהוצאה לפועל. למרבה הצער לישראלים רבים אשר מעוניינים בנטילת משכנתא קיים או היה קיים חוב בהוצאה לפועל. אותו חוב, עלול להוות מכשול בפניהם ולא לאפשר להם לקחת משכנתא מהבנק. יחד עם זאת, אין זה סוף פסוק, להלן נבדוק מה הם האפשרויות הקיימות לאדם הנמצא במצב זה.

 

משכנתא חוץ בנקאית

גופים מסחריים שונים, שקיבלו היתר מבנק ישראל, כמו חברות ביטוח – יכולים לתת משכנתאות לצד הבנקים. בעוד שאם בנק אחד סירב לתת לאדם משכנתא, הסיכוי שבנק אחר גם לא ייתן משכנתא הוא גדול, אין הדברים בהכרח נכונים בהקשר למשכנתא חוץ בנקאית. מערכת הסיכונים של גופים אלו היא שונה מהמערכת של הבנקים ולכן יתכן שעל אף שסורבתם למשכנתא בבנק, תינתן לכם האפשרות לקחת משכנתא חוץ בנקאית.

 

היתרונות במשכנתא חוץ בנקאית

גופים חוץ בנקאיים הם בדרך כלל גמישים יותר בתנאים ביחס לבנקים, כך שאפילו אם המצב שלכם מורכב, יתכן והם יסכימו לתת לכם הלוואה. כמו כן, במשכנתא חוץ בנקאית קיים סיכוי שתוכלו לבחור את תמהיל המשכנתא שלכם בצורה יותר ליברלית באופן שמתאים לכם ולמערכת הסיכונים שאתם חושבים לנכון.

 

חסרונות במשכנתא חוץ בנקאית

המשפט הנפוץ והמוכר בחיים רלוונטי גם לענייננו – אין מתנות חינם. אנשים אשר הבנק סירב לתת להם משכנתא, מטבע הדברים הם מסוכנים יותר למתן הלוואות. כלומר, קיים סיכוי גדול יותר שהכסף לא יוחזר למלווה ויהיה צורך בניהול הליך משפטי בכדי לקבל את הכספים שהולוו במסגרת העסקה (אם בכלל יצליחו להחזיר אותם).

ולכן, בהתאם, במשכנתא חוץ בנקאית מחיר המשכנתא גבוה יותר, קרי הריבית שהגוף המסחרי יבקש הינו גבוה יותר ביחס לבנקים, כך שיתכן ותשלמו עשרות אלפי שקלים יותר. כמו כן, החוזים המשפטיים עליהם תחתמו בדרך כלל יהיו קשים יותר והעמלות שתשלמו בעבור העסקה גם הן לעיתים קרובות יהיו גבוהות יותר.

 

ליווי מקצועי

אם אתם מודעים למצבכם הפיננסי ואתם מבינים שקיים סיכוי שהבנק לא יסכים בקלות לתת לכם משכנתא, בין קיים לכם חוב בהוצאה לפועל או מכל סיבה אחרת – בטרם אתם ניגשים לבנק לבקש משכנתא, רצוי יהיה להתייעץ עם גורם מומחה, בין אם זאת חברה המתמחה בתחום או עורך דין, אשר יכין אתכם לפגישה עם הבנק ויתלווה אליה.

אותו גורם יוכל להסביר לבנק למשכנתאות את מצבכם, ולשכנע אותם לתת לכם משכנתא למרות מצבכם או לנסות לטעון שמצבכם כפי שעולה מהמסכים שהם מחזקים איננו רלוונטי עוד כיום.

 

סיכום

דירה היא חלומם של ישראלים רבים, הדרך לדירה עשויה להיות מורכבת ומלאה במכשולים, בעיקר עבור אנשים אשר קיים או היה קיים כנגדם הליך בהוצאה לפועל. כפי שראינו אפילו אם היה קיים הליך כאמור, אין זה סוף פסוק, ניתן להיוועץ בגורם מקצועי אשר לעיתים יוכל לשכנע את הבנק לתת את המשכנתא או לחילופין לפנות לערוץ של משכנתא חוץ בנקאית בה תשלמו ריביות ועמלות גבוהות יותר אך תוכלו להגשים את חלומכם לדירה בבעלותכם. בכל אופן, משכנתא הינה עסקה מורכבת, בסכום גבוה, היוועצות עם גורם מקצועי בתחום עשויה לחסוך לכם כספים רבים מעבר לכאב הראש בהתעסקות בתחום.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם