משכנתא לעולים חדשים

בהתאם למדיניות הרווחה כלפי אוכלוסיות מוחלשות, אותה נוקטת המדינה באפיקים שונים, עולה משכנתא לעולים חדשים. אלו אשר יצליחו לצבור היקף נקודות העולה לכדי 1,700 נקודות בשנה הראשונה לעלייתם, ולכ – 1,800 נקודות בשנים שלאחר מכן, יזכו לקבלת הטבות שונות בנטילת המשכנתא.

משכנתא לעולים חדשים

משכנתא למתחילים

משכנתא היא ככל הנראה ההלוואה הגדולה ביותר שתיטלו במהלך חייכם. בשל מחירי הדיור המאמירים בישראל, ולאור המנטליות הישראלית, אשר ככלל הציבה לה למטרה לרכוש בית מגורים על שמם, רבים מגיעים אל פתחי הבנק בבקשה לקבלת ההלוואה הנכספת. לפני שנעבור למנה העיקרית, בואו נכיר קצת יותר טוב את שוק המשכנתאות.

 

לפני הכל – מרכיבי המשכנתא

בדומה לכל הלוואה אחרת, הרכב המשכנתא, ממנו ייגזר ההחזר החודשי, מורכב משלושה אלמנטים עיקריים, מהם נגזר שיעור ההחזר החודשי:

 1. סכום הקרן – שיעור ההלוואה שנטלו על עצמם נוטלי המשכנתא. היות ויהא על הנוטלים להחזיר את סכום זה במלואו, שכן הבנק אינו פילנטרופ, מהווה סכום הקרן אלמנט חשוב ביותר לעניין קביעת ההחזר החודשי.
 2. הריבית הנקובה – ריבית היא, למי שאינו יודע, ערך הכסף. כאשר הבנק מעניק לכם סכום כסף, הוא מאבד את היכולת להגדיל אותו, ולהכניס דרכו כסף. משכך, יהא על הלווה לשלם בעד ההלוואה, בשיעור שיקבע בחוזה המשכנתא.
 3. מועד הפירעון – משך התקופה שבסיומה יהא על הלווה לשלם בעד ההלוואה. מועד הפירעון הוא בעל השלכה רחבה על שיעור ההחזר החודשי, אולם בעוד הצמדה לקרן בעלת השפעה אופציונלית, ההשפעה הוודאית נובעת מגובה הריבית. כאמור, הריבית משולמת בעד הכספים שהבנק "איבד" כאשר העניק את ההלוואה. משכך, ככל שלוקח ללווה יותר זמן להחזיר את הכסף, כך הוא ישלם יותר ריבית.

 

מגבלות – משכנתאות כפופות לרגולציה

מתוך תפיסה כי לכל אזרח מגיע בית, קבעו שורת רגולטורים במדינת ישראל, ובראשם בנק ישראל, שורה של כללים בסיסיים הנוגעים להלוואת המשכנתא:

 1. שיעור ההלוואה המקסימלי – מתוך הכרה שנכסי מגורים עולים לא מעט כסף, ניתן להניח ששיעור ההלוואה יהא בהתאם. אולם, על אף האמור, לא תינתן הלוואת משכנתא בשיעור העולה על 75%, זאת ככל שמדובר על בית מגורים ראשון. במידה ומדובר על שיפור דיור, תוענק הלוואה בשיעור שאינו עולה על 70%, ובעת רכישת דירה להשקעה, יזכה המבקש לקבל עד 50% מערך הנכס בהלוואת משכנתא.
 2. משך תקופת ההחזר – כאמור, ככל שלוקח יותר זמן, כל משלמים יותר ריבית. אולם, לאור העובדה שמדובר על כסף רב, מרבית נוטלי המשכנתא פורסים את התשלומים לאורך 25 שנה. ככלל, לא תינתן תקופת החזר העולה על 30 שנים.
 3. גובה ההחזר החודשי – בשל הרצון לאפשר כלכלה יציבה למשפחה, קבע הבנק המרכזי כי שיעור ההחזר לא יעלה על 40% מסך ההכנסות של נוטלי המשכנתא, במונחי הכנסה נקייה (נטו).

 

מדינת ישראל כמדינת רווחה – זכויות לעולים חדשים

מתוך תפיסה כי אזרחים אלו עקרו את חייהם והגיעו אל הלא נודע, דבר שלא פעם יכול להקים קושי כלכלי. משכך, מדינת ישראל דואגת לתושבים אלו לשלל הטבות בעת הגעתם ארצה, אשר יסייעו להתאקלמות חלקה ומהירה יותר.

דוגמה אחת למדיניות המעדיפה הניתנת לאלו גלומה בנקודות המס שאלו מקבלים. בניגוד למשלימי התואר האקדמי או לימודי המקצוע, ואף מעבר להטבה המשמעותית הניתנת לחיילים, עולים חדשים זוכים לכ – 42 חודשים בהם הם זכאים לקבל נקודות מס בשיעורים משתנים.

לצד עובדה זו, עולה הנקודה לשמה נתכנסנו במאמר זה, היא הטבות המשכנתא הניתנות לעולים חדשים.

 

משכנתא לזכאים – לפני שנצלול להסדר עבור עולים חדשים

בדומה להטבות המס שניתנות, מתוך רצון לשפר את רווחתם הכלכלית של עולים חדשים, ישנו אפיק משכנתא אשר מוענק לזכאים שונים, המוגדרים בהוראות החוק. ככל שאלו אינם בעלי דירת מגורים, הם זכאים לסיוע, אשר טיבו מוגדר על ידי משרד הבינוי והשיכון, ויזכו להלוואת מדינה לקבלת משכנתא. אז מהם מאפייני ההלוואה לזכאים?

 

מאפייני ההלוואה – ריבית עדיפה, עם מגבלת גג

ההלוואה האמורה מזכה בעיקר בריבית עדיפה על תנאי השוק הכלליים. על אף שמשכנתאות מוענקות תוך מתן ריבית נוחה על פני זו המוענקת בהלוואות רגילות, הריבית אשר מוענקת לזכאים טובה יותר מאשר תנאי שוק המשכנתאות.

כך, יזכו הזכאים לריבית הנמוכה בכ – 0.5% מהריביות המוענקות במסלולי המשכנתא השונים. מעבר לכך, הריבית לא תעלה על שיעור של 3% בשנה. כמו כן, אלו יזכו לאפשרות פירעון מוקדם ללא כל תשלום עמלה נוספת או קנס.

 

לעולים חדשים – משכנתא לאוכלוסייה מיועדת

הזכאים מקבלים הנחות בהתאם לשיטת הניקוד, אשר מעניקה הטבות בשיעורים שונים. עולים חדשים, בדומה לקבוצות אחרות, מקבלים מספר נקודות אך בשל היותם מוגדרים כאוכלוסייה מיועדת. בנוסף לאלו, יזכו להטבה האמורה קשישים נזקקים, נכים, תושבי יישובי הנגב ועוד.

 

לפני שנעבור לפרוצדורה – מי זכאים?

בין העולים החדשים ניתן לאבחן מספר קטגוריות, שמחזיקי תעודת עולה, העונים על אחת מהם, זכאי לקבלת ההטבה:

 1. בני זוג, לאחר עלייה, בטרם או לאחר ילדם הראשון.
 2. עולה חדש אשר נישא לוותיק בארץ, ולהם ילד אשר נולד בחו"ל בטרם קבלת מעמד העולה.
 3. עולה יחידני, לו ילד אחד לפחות, אשר וענה על אחד הבאים:
  1. בן זוגו של העולה נשאר מעבר לים
  2. העולה מצוי בזוגיות המוגדרת כ"ידועים בציבור"
  3. ילדו של העולה מעל לגיל 21.

 

איך יש לחשב את הנקודות?

לשם קבלת ההטבה, יהא על העולים לעמוד ברף נקודות מינימלי. במהלך 12 החודשים שלאחר ביצוע העלייה יהא על העולה לצבור כ – 1,700 נקודות לשם קבלת ההטבה. לאחר מכן, יהא עליו לצבור לכל הפחות כ – 1,800 נקודות.

בשבתם של אלו כעולים חדשים, יזכו אלו לקבלת 730 נקודות באופן אוטומטי. מעבר לכך, יהא עליהם לצבור נקודות בהתאם לשני האפיקים הקיימים, הם מספר ילדים וותק.

 

אפיק ראשון – מספר ילדים

הילדים אשר יילקחו בחשבון לעניין צבירת הנקודות הם אחד מאלו אשר נופלים לשלושת הקטגוריות הבאות:

 1. ילדים שהגיעו במועד העלייה עם העולה החדש.
 2. ילדים שנולדו לאחר העלייה.
 3. מצב בו המבקשת הייתה בחודשה החמישי להיריון בעת הגשת הבקשה.

 

הילד הראשון יעניק למבקש סך של 350 נקודות. שלושת הילדים לאחר מכן, קרי, השני, השלישי והרביעי, יעניקו כ"א 150 נקודות, כך שעולה חדש, לו 4 ילדים, יזכה לכ – 800 נקודות. מעבר לאלו, כל ילד נוסך יזכה בכ – 100 נקודות.

 

שנות וותק – השפעה משמעותית החל משנת העלייה השנייה

במהלך השנה הראשונה ממועד העלייה, יזכה העולה החדש בסך של 30 נקודות בלבד לעניין הצבירה. במהלך השנה השנייה, יעלה שיעור הנקודות לו זכאי העולה באופן משמעותי, כך שאלו יזכו לכ – 250 נקודות. מעבר לכך, כל שנת וותק נוספת תזכה בכ – 50 נקודות. כך, אדם שנמצא 3 שנים מלאות במדינה יזכה לכ – 350 נקודות.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם