משכנתא לעסקים קטנים

משכנתא לעסקים קטנים היא למעשה הלוואה לעסק קטן שמאפשרת לו לרכוש נכס נדל"ן; כנגד ההלוואה מטעם הבנק או גוף מממן אחר, ימושכן הנכס לטובת נותן ההלוואה – המשכון יפוג רק כאשר תוחזר ההלוואה שנתן המלווה לעסק הקטן שלווה ממנו את הכספים. משכנתא לעסקים קטנים עשויה להיות יעילה מאוד עבור הצלחתו של העסק – על כן, כדאי לדעת כיצד לקחת את המשכנתא הטובה ביותר עבורכם.

משכנתא לעסקים קטנים

למה מיועדת המשכנתא לעסקים הקטנים

משכנתא לעסקים קטנים, בשונה מן המשכנתא הפרטית המוכרת שמיועדת לרכישת נכס פרטי למגורים, תהיה מיועדת לצורך רכישת נכס מסחרי כמו קומפלקס משרדים, חנות, מפעלים ועוד שטחים רבים אחרים שייעודים או למעשה מסחרי ולא לצורך מגורים. כמו כן, בדרך כלל, אורך זמן ההלוואה יהיה פחות והריביות יהיו גבוהות יותר.

 

אילו עסקים זקוקים למשכנתא לעסקים קטנים

עסקים רבים זקוקים למקום בו הם יוכלו לפעול, בין אם זה שטח למסעדה, חנות, או אפילו קומפלקס משרדים. על מנת שהעסק יוכל לפעול בנכס, יהיה עליו להשכירו או לחלופין לרכוש אותו.

 

שכירות

שכירות של נכס מסחרי היא בהחלט אפשרית, אך לעתים, גובה השכירות בתוספת העלות התפעולית של העסק, כה גבוה ומכביד על העסק כך שעשוי להפוך אותו לבלתי רווחי; או לעתים, לכמעט ולא רווחי.

 

רכישת נכס עסקי

רכישת נכס עסקי בפרט הינה זולה יותר מרכישת נדל"ן פרטי כמו בית מגורים וכו'. עם זאת, עדיין מדובר בהוצאה של מה בכך, שלא כל בעל עסק חדש מסוגל או אפילו מעוניין להוציאה מכיסו או מכיסה של החברה או העסק שרק הוקם. בשל כך, יכולים העסקים לקחת משכנתא לעסקים קטנים שתאפשר להם מימון חלקי של רכישת הנכס העסקי כאשר הממון של העסק הוא פחות ביחס לנכס הנרכש.

 

משכנתא

משכנתא לעסקים קטנים תאפשר לבעל העסק לקבל מימון כדי לרכוש את הנכס, בתמורה למימון הרכישה החלקי, ישועבד הנכס לטובת הבנק עד שתוחזר ההלוואה. היתרון הוא שבמהלך חייה של ההלוואה, הנכס נמצא בבעלותו של העסק והוא רשאי לעשות בו כרצונו; יתרה מכך, בתום ההלוואה, העסק יהיה בעליו של נכס נדל"ן.

 

למה לרכוש נכס מסחרי

רכישת נכס מסחרי מקנה יציבות ועמידות לעסק, מעבר לעובדה כי לעסק ישנה בעלות על נכס ששווה כסף, לא יוציא העסק סכומים יתרים על שכירות שפוגעת ברווחיות שלא הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

 

משכנתא לעסקים קטנים מול משכנתא פרטית

משכנתא לעסקים קטנים תהיה, בדרך כלל, בנפח כלכלי קטן יותר בהשוואה למשכנתא של נדל"ן פרטי, מהסיבה הפשוטה כי בארץ, נדל"ן מסחרי עולה בדרך כלל פחות.

אורך זמן פריסת התשלומים – פריסת התשלומים במשכנתא לעסקים קטנים תהיה קצרה יותר – תוכלו לצפות לפריסת תשלומים שלא תעלה, בדרך כלל, על תקופה של 10 שנים.

 

מסלולי משכנתא לעסקים קטנים

ישנם כמה מסלולים מוכרים למשכנתא לעסקים קטנים; ביניהם, משכנתא לעסקים קטנים בהצמדה למדד; משכנתא לעסקים קטנים בריבית קבועה או לחלופין ריבית משתנה; ומשכנתא לעסקים קטנים שמוצמדת למטבע חוץ כלשהו – למשל, דולר, אירו ועוד.

 

מה הסיכוי שתקבלו משכנתא לעסק קטן

ככלל, הבנקים לא יתנו משכנתא כאשר נשקף סיכון רב מדי ממבקש ההלוואה. כלומר, ככל שהעסק קטן, ורק בתחילת דרכו, ללא תזרים חיובי או ממשי, יתכן והבנק יהיה בעל רגליים קרות כאשר יתבקש ממנו לתת משכנתא לעסק. על כן, המון עסקים קטנים לא מצליחים לקבל משכנתא לעסקים קטנים. לא זו אף זו, ככל שהבנק מעריך את הסיכון הנשקף מן העסק כסיכון ברמה גבוהה יותר, תנאיי ההלוואה שיקבל העסק הקטן יהיו פחות טובים, כך תפחת האטרקטיביות מניטלת המשכנתא לעסקים הקטנים מן הבנק.

 

תנאי המינימום כדי לקבל משכנתא לעסקים קטנים

כדי שהבנק יסכים לתת לעסק הקטן משכנתא, העסק יצטרך להראות כי משתלם לתת לו הלוואה:

 

גובה התשואה

ככל שגובה התשואה שצפויה לעסק מן הנכס שכנגדו הוא מבקש את המשכנתא, כך גדלים הסיכויים כי הבנק יהיה חיובי לגבי נטילת ההלוואה ממנו. זאת משום העובדה כי ככל שהנכס יניב תשואה גבוהה יותר עבור העסק, כך יגדל הסיכוי שהעסק יוכל להחזיר את ההלוואה לבנק; וכפועל יוצא, יפחת הסיכון הנשקף מן העסק עבור הבנק.

 

גובה ההכנסה הפנויה

הכנסה פנויה, באנגלית Disposable income, היא למעשה ההכנסה של העסק לאחר שנוכו כל ההתחייבויות שלו. באופן פשוט, ככל שההכנסה הפנויה של העסק גבוהה יותר, יהיה הבנק בטוח יותר באשר למתן ההלוואה לעסק. זאת משום שמן ההכנסה הפנויה של העסק, הוא יוכל לשלם את ההלוואה ולעמוד בפריסת התשלומים שנקבעה מול הבנק בבטחה וללא חריגות שפוגעות בבנק.

 

תזרים העסק

כפי שנאמר לעיל, ככל שמצבו התזרימי של העסק טוב יותר, כך הבנק יהיה נכון יותר לתת לעסק הלוואה – קרי, משכנתא לעסקים קטנים. לא זו אף זו, ככל שמצבו התזרימי יהיה טוב יותר יהיו תנאי ההלוואה טובים יותר – כלומר, ריבית נמוכה יותר שלבסוף תהווה תשלום סופי נמוך יותר לבנק בהתאם; ככל שהריבית תהיה נמוכה יותר רכישת הנכס באמצעות משכנתא לעסקים קטנים תהיה רווחית ומשתלמת יותר עבור העסק.

 

פריסת התשלומים

כמו בהלוואות מסוג משכנתא אחרות, עניין פריסת התשלומים הוא עניין חשוב ביותר שכדאי לתת לו את מלוא תשומת הלב. על אף העובדה שפריסת תשלומים לתקופה ארוכה יותר תאפשר לעסק הקטן לשלם כספים מעטים יותר מדי חודש בחודשו, וכך, מבחינה תזרימית, להתמודד באופן קל יותר עם נטילת המשכנתא;  פריסת תשלומים ארוכה יותר תיצור, בהתאם, ריביות גבוהות יותר שתצטרכו לשלם כנגד ההלוואה.

על כן, מומלץ כי בעת קבלת פריסת תשלומים נוחה יותר, תבדקו כמה הריבית הפכה לפחות משתלמת עבורכם כאשר הינכם משווים בין הצעות משכנתא שונות.

 

הריבית

גובה הריבית שתוצע לעסק הקטן כנגד נטילת משכנתא לעסקים קטנים, תהיה באופן ממוצע, גבוהה מהריבית המשכנתאית בשוק הפרטי. בפשט, עליכם לבדוק ולהשוות את תנאי המשכנתא שהוצעה לכם בהשוואה לתנאי משכנתא מגוף מממן אחר עבור עסק קטן שמעוניין לרכוש נכס עסקי.

 

הלוואה לעסקים קטנים

עם זאת, ולמרות כי הריבית במסגרת משכנתא לעסקים קטנים היא גבוהה יותר מגובה הריבית במשכנתאות בשוק הפרטי; עדיין, לרוב, עדיפים התנאים של המשכנתא לעסקים קטנים על פני תנאי הלוואות אלטרנטיביות לעסקים קטנים – הן מבחינת פריסת התשלומים והן מבחינת הריבית שתשלמו. כלומר, שמשכנתא לעסקים קטנים, על פי רוב, תהיה עדיפה על תצורות הלוואות אחרות עבור העסק.

 

קבלת ייעוץ מיועץ משכנתאות

משכנתא לעסקים קטנים היא עניין מהותי וחשוב שכאשר שוקלים את התועלת שבו, צריך, בין היתר, לקחת בחשבון את המטרה לשמה נרכש הנכס שלגביו אתם מעוניינים לקחת משכנתא, מהו תזרים המזומנים העתידי שלכם, כיצד נראה המודל והתוכנית העסקיים שלכם, האם תוכלו לעמוד בפירעון ההלוואה ועוד המון פרמטרים חשובים שיש, לכל הפחות, לתת עליהם את הדעת.

יועץ משכנתאות יסייע לכם לבחור משכנתא לעסקים קטנים שמטיבה עמכם, ויעזור לכם לבחון האם בכלל בחירה במסלול של משכנתא לעסקים קטנים רלוונטית וראויה לעסק שלכם.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם