משכנתא עסקית כנגד נכס

משכנתא עסקית כנגד נכס מאפשרת לבעל העסק לקבל הלוואה מגוף מממן תמורת משכון הנכס העסקי שברצונו לרכוש. בדומה למשכנתא פרטית, גם במשכנתא עסקית ישנם רכיבים של גובה מימון, פריסת התשלומים, גובה הריבית וההכרח בהחזרת ההלוואה כדי להיפטר מן המשכון. בעלי עסק שחושבים לרכוש נכס עסקי? כדאי שתקראו.

משכנתא עסקית כנגד נכס

ההבדל בין משכנתא עסקית כנגד נכס למשכנתא פרטית

משכנתא עסקית כנגד נכס ומשכנתא ופרטית מוגדרות שתיהן כמשכנתאות, אך מטבע הדברים, והשוני בייעוד הנכס הנרכש, קיימים שינויים מחייבים – הן בגובה המימון, גובה הריבית ועוד.

 

הבדל בגובה סכום העסקה

אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין שני סוגי המשכנתאות הוא כי במשכנתא עסקית כנגד נכס, גובה המימון – כלומר, גובה ההלוואה שיקבל העסק כנגד משכון הנכס שרכש, יהיה נמוך יותר ביחס לנכס פרטי; זאת בשל העובדה כי נכסים פרטיים עולים, באופן יחסי יותר מנכסים עסקיים.

 

משך זמן ההלוואה

משכנתא פרטית עשויה להיות מוחזרת גם לאחר 30 שנה; לעומת זאת, משכנתא עסקית נלקחת ונפרסת כנגד פרקי זמן קצרים יותר בהרבה – שלא יעלו על תקופה של 10 שנים מיום נטילת המשכנתא העסקית כנגד נכס.

 

גובה הריבית

הריבית שיקבל עסק שמבקש ליטול משכנתא עסקית כנגד נכס, תהיה גבוהה משמעותית ממשכנתא שיקבל אדם פרטי שמבקש ליטול משכנתא לטובת רכישת דירת מגורים.

 

מי יכול לקבל משכנתא עסקית כנגד נכס?

כמובן, שכל עסק שמעוניין לרכוש נכס מוזמן ויכול לפנות לכל בנק משכנתאות ממנו הוא מעוניין לקבל הצעה לקבלת משכנתא עסקית כנגד נכס – אך מנגד, לעתים, בנק המשכנתאות עשוי לסרב לעסק, זאת מטעמי כדאיות עסקה הנובעים מסיכון רב הנשקף מן העסק.

 

בדיקה מדוקדקת של מצבו העסקי של עסק

כדי שעסק יקבל משכנתא עסקית כנגד נכס, עליו להראות לבנק שמדובר בעסק עם תזרים ההולם את גובה המשכנתא שמתבקשת. לעתים עסקים חדשים שמעוניינים לרכוש נכס לטובת תפעול העסק נמצאים במצב בו הם נעדרי הכנסות או שיש להם הכנסות, אך באיזון מול ההוצאות שלהם – הן, באופן יחסי, מעטות. על כן, רבים הם העסקים שמעוניינים לקבל משכנתא עסקית כנגד נכס שמסורבים על ידי בנק המשכנתאות בשל סיכון גבוה הנשקף מהם.

 

מדוע מדובר בסיכון גבוה

בשונה ממשכנתא פרטית שניתנת לאדם פרטי לצורך רכישת דירת מגורים או דירת מגורים להשקעה, משכנתא לעסקים למעשה מלווה לעסק לצורך רכישת נכס – בשל אי הוודאות האינהרנטית הקיימת בעולם העסקים, מטבע הדברים, נשקף סיכון רב יותר כי העסק המבקש משכנתא לא יוכל לעמוד בפירעון ההלוואה – כלומר, שמתן ההלוואה לעסק שכזה עשויה להיות, במאזן הדברים, לא משתלמת עבור בנק המשכנתאות.

 

אילו נתונים יבדקו בעת מתן משכנתא עסקית כנגד נכס

כדי שעסק יוכל לקבל משכנתא עסקית כנגד נכס, בנק המשכנתאות ישקול כמה פרמטרים ונתונים כדי להעריך את מידת הסיכון הנשקפת מהעסק – בהתאם, יחליט באילו תנאים; קרי, ריבית, גובה מימון ופריסת תשלומים יציע לעסק את נטילת המשכנתא וכמובן, יקבע בנק המשכנתאות האם בכלל משתלם לו, מבחינת מידת הסיכון, לתת לעסק משכנתא עסקית כנגד נכס.

 

סוג הנכס הנרכש

הבנק ישקול באיזון זה, בין היתר, את סוגו של הנכס והאם מן הנכס צפויה תשואה שתצדיק את מתן המשכנתא העסקית כנגד הנכס.

 

ההכנסה

האם לעסק דיי הכנסה פנויה כדי לעמוד בפריסת התשלומים של המשכנתא – וכמובן, לבסוף להחזיר את מיטב ההלוואה לבנק? ככל שהתשובה לכך היא שלילית, סביר כי העסק יישלל מלקבל משכנתא עסקית כנגד נכס, או לחלופין, כי תוצע לו משכנתא בתנאים פחות טובים.

 

המצב הפיננסי של העסק

כאמור לעיל, ככל שהמצב הפיננסי של העסק טוב יותר, הסיכוי שיקבל משכנתא עסקית כנגד נכס גבוהה יותר. לא זו אף זו, כפי שהוסבר לעיל, ככל שהמצב הפיננסי של העסק טוב יותר, סביר יותר שהעסק יקבל משכנתא עסקית כנגד נכס בתנאים טובים יותר.

 

כמה באמת משתלמת משכנתא עסקית כנגד נכס?

משכנתא עסקית כנגד נכס, מאפשרת לעסק לרכוש נכס שישמש עבורו לצורך תפעול עסקיו וכפועל יוצא, לסייע לו בהנבת רווחיו העסקיים. לעתים, נטילת משכנתא עסקית כנגד נכס עדיפה על החלופה של שכירת הנכס, שכן הראשונה, עשויה לייצר וודאות רבה יותר לטווח רחוק, מגדילה את הנכסים בבעלות העסק ואף מאפשרת לעסק גמישות רבה יותר בעתיד.

 

  1. וודאות – כאשר בסופה של המשכנתא, יהיה הנכס בבעלות העסק שרכש אותו, ללא כל שיעבוד, יכול העסק לתכנן את המשך צעדיו האסטרטגיים בוודאות רבה יותר, ללא צורך בתשלום שכירות גבוהה מדי חודש שפוגעת ברווחיות של העסק ואף לעתים, גורמת לעסק לאבד הזדמנויות עסקיות בשל פגיעה במאזן הפיננסי.
  2. נכס הוני – מדובר בנכס שיהיה בבעלות של העסק; כך, ימנה בין הנכסים של העסק ויגדיל את הונו.
  3. תשואה על הנכס – כמו נכס פרטי שנרכש על ידי אדם פרטי, גם נכס עסקי שנרכש על ידי עסק, יכול להעלות את שוויו ובכך להגדיל את הונו של העסק.

 

משכנתא עסקית כנגד נכס או הלוואה לעסק?

למרות שמשכנתא עסקית כנגד נכס תהיה, באופן כללי, בעלת תנאים פחות טובים מאשר ממקבילתה בשוק הפרטי, אין הדבר אומר בהכרח כי משכנתא עסקית כנגד נכס הינה אופציה לא טובה עבור עסק המבקש לרכוש נכס – למעשה, בהשוואה להלוואות עסקיות אלטרנטיביות נראה כי משכנתא עסקית כנגד נכס עשויה לצאת עם ידה על העליונה.

 

פריסת התשלומים

פריסת התשלומים במשכנתא לעסקים, מעצם היותה משכנתא, תהיה לטווח ארוך יותר מאשר הלוואות עסקיות אלטרנטיביות הקיימות המוצעות בשוק. כפועל יוצא מכך, העסק יוכל לשלם תשלומים קטנים יותר בכל פעם, כך יצליח לנהל תזרים פיננסי טוב יותר שיסייע לו בהגדלת והשאת רווחיו העסקיים.

מנגד, הלוואה עסקית אלטרנטיבית, בעלת תקופת פריסת תשלומים קצרה יותר, תגבה מן העסק תשלומים גבוהים מדי תקופה, כך שמן הסתם, צפויה פגיעה רבה יותר בתזרים העסקי בהשוואה לחלופה המגולמת בנטילת משכנתא עסקית כנגד נכס.

 

הריבית

ניתן לומר, כי בהינתן שתילקח משכנתא כנגד נכס והלוואה אלטרנטיבית למשך זמן דומה, תהיה הריבית על המשכנתא העסקית כנגד נכס, נמוכה יותר – כך נטילת ההלוואה בתצורה של משכנתא עסקית כנגד נכס, תהיה טובה ועדיפה יותר מבחינה עסקית, שכן ישלם העסק פחות עבור ההלוואה.

 

שיעבוד הנכס כנגד ההלוואה

יתכן ומדובר באחד ההבדלים המהותיים ביותר בין שני סוגי ההלוואות; כפי שהוסבר קודם לכן, במשכנתא עסקית כנגד נכס, מעצם היותה משכנתא, ישועבד הנכס העסקי עד להחזרת ההלוואה – ולמעשה, יהיה הבנק נותן המשכנתא "נושה מובטח" מול הנכס המשועבד. מנגד, נטילת הלוואה אלטרנטיבית, על אף שתצריך קיומן של בטוחות, לא תדרוש את שיעבוד הנכס כתנאי למתן ההלוואה.

 

עוד דברים שכדאי לשקול

מלבד ההבדלים הנ"ל – עליכם לדעת כי נטילת משכנתא בכלל ומשכנתא עסקית כנגד נכס בפרט, תצריך הוצאה של סכומים נוספים. בין היתר, הוצאות על שמאי, ביטוח משכנתא, שכירת עורך דין, עלויות פתיחת תיק ועוד. כלומר, שכדי שתוכלו לבצע השוואה נכונה וכלכלית בין האפשרויות, עליכם לשקלל את מיטב העלויות הכרוכות בכל אחד מן ההלוואות.

 

פנו ליועץ משכנתאות

פניה ליועץ משכנתאות בעת נטילת משכנתא עסקית כנגד נכס הינה פעולה חשובה ביותר, שכן עתיד העסק שלכם עשוי להיות תלוי בנטילת המשכנתא הנכונה ביותר עבורכם.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רון-הלפרין-יועץ-משכנתאות
רון הלפרין - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך: