5  שלבים להוצאת היתר בנייה בישראל

להוצאת היתר בנייה בישראל נדרשים 5 שלבים מרכזיים בתהליך הוצאת ההיתר. לאחר השלמתם של שלבים אלו, ניתן להתחיל במלאכת הבנייה. מהם השלבים ומהו סדר התהליך? כאן תקבלו את המידע.

 

שלב ראשון: בקשת מידע

בשלב זה יש צורך במידע על מנת לאשר הוצאת היתר בנייה. מבקש ההיתר מגיש בקשה למידע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית הרלוונטית עבורו. מטרת בשקה זו היא לקבל מידע על הנכס / הקרקע, על מידע זה מתבססת בקשת ההיתר. המידע כולל נתונים שונים: שטח רשום של הנכס / הקרקע, בעלי זכויות בנכס / הקרקע, בעלי זכויות במבנים סמוכים, מספר גוש / חלקה, מפות ושרטוטי הנכס / הקרקע ועוד.

 

שלב שני: הכנת בקשה להיתר בניה

עוד לפני הגשת הבקשה להיתר בניה, חשוב להכין אותה בצורה יסודית ומלאה. מה ההכנה כוללת? דוגמאות:

 • גיבוש תכנית בנייה המשקפת את השינויים שעבורם מבוקש היתר הבניה.
 • אישורים מאנשי מקצוע ביחס לנכס / הקרקע.
 •  אישורי רישום זכויות.
 • מפות ושרטוטים של הנכס / הקרקע.
 • חתימות בעלי הזכויות הרלוונטיות על הבקשה

 

שלב שלישי: הגשת בקשה להיתר בניה

לאחר גיבוש כל המסמכים הנדרשים, יש למלא טופס הגשת בקשה להיתר בניה. את הטופס יש לקבל מהרשות המקומית הרלוונטית. לאחר מילוי הטופס יש לצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים. לאחר מכן ניתן להגיש את כל הניירת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית.

מה כולל תיק בקשה קלאסי?

 • טופס בקשה
 • מפת מדידה
 • מפת איתור עבודה
 • תכנית בנייה
 • חישוב שטחים
 • הוכחת בעלות על הנכס

 

שלב רביעי: בדיקת בקשה להיתר בניה

בתחילה יש לבצע בדיקה אדמיניסטרטיבית כדי לוודא שהבקשה כוללת את המסמכים הנדרשים.  מהנדס הוועדה צפוי להגיע כבר בשלב זה כדי לבצע הערכה של אגרת הבנייה הכוללת. מבקש הבקשה נדרש לשלם 20% מהאגרה שנקבעה על ידי המהנדס. עם סיום שלב זה, מועבר התיק לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 

שלב רביעי: מתן תשובה לבקשת ההיתר

מתן התשובה יכול להתבצע בשני מסלולים:

 • מסלול רגיל – בתוך טווח של 90 יום לכל היותר.
 • מסלול מקוצר – בתוך טווח של 45 יום לכל היותר.

ישנן 3 אפשרויות תשובה:

 1. אישור הבקשה ומתן היתר בניה לפי בקשת המבקש
 2. דחיית הבקשה ומתן אפשרות להגשת ערעור
 3. אישור הבקשה ומתן היתר בכפוף לתנאים שמכתיבה הוועדה.

 

שלב חמישי: מימוש ההיתר

לאחר קבלת ההיתר, מבקש ההיתר נדרש להשלים מספר מהלכים נוספים:

 • תשלום היטל השבחה וכן היטלים מקומיים שונים שמטילה הרשות המקומית.
 • השלמת מסמכים, במידה והתבקשו על ידי הוועדה.

לאחר השלמת התהליך ההיתר נכנס לתוקף והמבקשים יכולים להתחיל את פעולות הבנייה כחוק.

 

לסיכום

ישנם חמישה שלבים להוצאת היתר בנייה בישראל: בקשת מידע, הכנת בקשה להיתר בנייה, הגשת בקשה להיתר בנייה, בדיקת הבקשה להיתר בנייה ומימוש ההיתר.

היתר בנייה

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם