משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד

בין שלל אפיקי המשכנתא העומדים לרוכשי הדירות בימים אלו, עומד מסלול משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד. אפיק זה, אשר נחשב סולידי למדי, מבטיח ריבית קבועה לכל אורך תקופת ההחזר, לצד שיעור ריבית נמוך מראש. בואו ללמוד, כי לא מבצעים השקעה ללא ידע מספק.

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד

משכנתאות למתחילים

מרבית הישראלים, אשר הצליחו לרשום בית על שמם באחד מהמרשמים הממשלתיים, הגיעו לשערי הבנק לשם קבלת הלוואת משכנתא, שכן לרוב זו מהווה את מרבית הסכום עמו רכשו אלו את נכס המגורים. סכום הלוואות המשכנתא, יעמוד לא פעם על מאות אלפי שקלים, ומשכך, ובדומה לביצוע כל השקעה אחרת, מומלץ להגיע אל התחום עם בסיס ידע רחב, שיאפשר קבלת החלטה מושכלת.

 

שוק מגוון – הצורך בידע

הגופים הפיננסיים השונים במדינת ישראל, ובראשם הבנקים הממוסדים, מציעים מגוון רחב של מסלולי משכנתאות שונים. משכך, ובשל ההיצע הרחב, נוטלי הלוואות רבים עלולים ללכת לאיבוד ולבחור במסלול שאינו עדיף עבורם. במידה ואינכם מעוניינים בתשלום לאיש מקצוע, אתם מוזמנים ללמוד הכל על משכנתאות בכלל, ובפרט אודות משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד.

 

מאפייני הבסיס של ההלוואה הגדולה בחייכם

על פי רוב, כאשר מדובר על משכנתא, הכוונה היא להלוואה לרכישת נדל"ן, אשר ניתנת לטווח ארוך. נציין כי להלוואה זו יש מספר מגבלות, אותן הטיל הבנק המרכזי, לשם שמירה על יציבות השוק לטווח הארוך. מעבר לתקופת הפירעון שהוגבלה, ואינה יכולה לעלות על 30 שנים, ישנם 2 נקודות נוספות בהן מוגבלים הן הבנקים והן מבקשי ההלוואה.

 

שיעור ההלוואה – בהתאם למטרתה

ראשית, יש לעמוד על שיעור ההלוואה שינתן ללווה. במידה והמשכנתא המבוקשת היא לרכישת בית מגורים ראשון, שיעור ההלוואה המקסימלי שינתן למבקש יעמוד על 75% מגובה מחיר הנכס. במידה ומדובר על החלפת בית מגורים, שיעור ההלוואה יהא עד 70% מערך הנכס הנרכש, ובמידה ומדובר על דירה להשקעה, יעמוד שיעור ההלוואה לכל היותר על 50% מערך הנכס המבוקש.

 

הגבלת גובה ההחזר – 40% מהשכר

הנקודה השנייה עליה יש לעמוד היא גובה ההחזר החודשי המותר. על פי קביעת הבנק המרכזי, שיעור ההחזר החודשי המותר הוא עד 40% מסך ההכנסות נטו של נוטלי המשכנתא. כך, במידה וסך ההכנסות של זוג שנטל משכנתא עומד על 15,000 שקלים, שיעור ההחזר החודשי יכול לעמוד על 6,000 שקלים בחודש לכל היותר.

 

איך משלמים? – שיטות להחזר משכנתאות

כיום, הגופים הפיננסיים בישראל מציעים שלוש שיטות החזר שונות. בטרם נפרוס את אלו, נציין כי הבנקים מעניקים אפשרות לבצע תחלופה בין השיטות האמורות, ככל שעולה הצורך.

להלן שלוש שיטות ההחזר השונות:

  1. החזרים יורדים – אפיק תשלום המגלם מדי תקופה את כלל שיעורי הריבית שהצטברו עד לאותו רגע. משכך, ההחזרים באפיק זה יהיו גבוהים בתחילה, אך ירדו ככל שיתקרב מועד הפדיון הסופי.
  2. החזרים שווים – הבנק, או כל גוף פיננסי אחר המלווה כסף, מחשב במעמד מתן המשכנתא את שיעור הריבית הצפוי הכולל, ומחבר אותו לסך ההלוואה שנלקחה. לאחר מכן, אלו יחולקו לכלל תקופת ההחזר, והסכום שיעלה יהא סכום ההחזר החודשי.
  3. הלוואת בלון – אפיק המאפשר תשלום הריבית החודשית בלבד. במועד הפירעון, יהא על הלווים לשלם את כלל קרן החוב בתשלום אחד.

 

הרכב ההלוואה וההחזר החודשי

הלוואת המשכנתא, אש נועדה להגשים את חלום הדירה, גוררת תשלומים חודשיים שאינם מבוטלים, וכאמור, יכולים להאמיר עד לכדי 40% מהשכר החודשי של הלווים. משכך, חשוב להכיר את שלושת המשתנים אשר קובעים את גובה ההחזר, הם מועד הפירעון, סכום ההלוואה והריבית.

 

מועד הפירעון – יותר רחוק, יותר יקר

כאמור, מועד פירעון ההלוואה המקסימלי הניתן לקבלה הוא 30 שנים, ומשך ההחזר השנתי במדינת ישראל עומד על 25 שנים. לעניין זה, נציין כי ככל שתקופת ההחזר תהא ארוכה יותר, כך התשלומים החודשיים יהיו נמוכים יותר. אולם, במצב זה, שיעור הריבית שתשלמו בעד ההלוואה יהא גבוהה יותר, נתון עליו צריך לתת את הדעת.

 

סכום ההלוואה

כפי שניתן להסיק, סכום ההלוואה הוא הפרמטר העיקרי על בסיסו יקבע גובהה ההחזר, שכן על בסיסו מחושבת הן הריבית והן גובה הקרן הראשונית.

 

הריבית – הפרמטר החשוב ביותר

שער הריבית שיקבע להחזר ההלוואה הוא זה שיקבע את "מחיר" ההלוואה. במילים אחרות, בגין החוב שעומד ללווים לבנק, או לכל גוף פיננסי אחר, ישלם הלווה סכום, אשר נקבע לפי שער הריבית של ההלוואה, מדי חודש.

 

למה הריבית חשובה

כאמור, הריבית קובעת בעצם את מחיר ההלוואה. משכך, עלינו לדאוג לתשלומי ריבית נמוכים ככל הניתן, זאת לשם תשלום נמוך ככל האפשר בגין נטילת ההלוואה. מעבר להיות הלוואות המשכנתא בעלות שיעורי ריבית נמוכים משמעותית מהלוואות סטנדרטיות, גם כאן מומלץ ללמוד מהן האפשרויות העומדות בפניכם, לשם חיסכון מקסימלי.

 

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד – מבוא

כנובע משמה, משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד היא הלוואת משכנתא, שהריבית בה לא משתנה במהלך תקופת ההחזר, והיא צמודה למדד המחירים לצרכן. כפי שנראה בהמשך, לאפיק משכנתא זה יתרונות וחסרונות, אשר נובעים מהמאפיינים שצוינו לעיל.

 

רמת סיכון – סולידי למדי

נתחיל עם המוניטין אותו צברה משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד. על אף הסיכון הגלום בעליית המדד במהלך תקופת ההחזר, מדובר על מסלול די סולידי, דבר הגלום בריבית הנמוכה אותה ניתן לקבל בנטילתו.

 

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד – שני יתרונות, שני חסרונות

כאמור לעיל, לאפיק הריבית האמור יש יתרונות לא מבוטלים, הגלומים בריבית אותה תשלמו, שכפי שצוין, היא כנראה האלמנט החשוב ביותר מבין השלושה.

 

יתרון ראשון – ריבית סטטית

כאמור לעיל, הריבית של משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד אינה ברת שינוי לאורך תקופת ההחזר. משכך, ניתן לקבוע באופן וודאי כי הריבית, שהיא, כאמור, מחיר ההלוואה, לא תשתנה לאורך תקופת ההחזר, ותאפשר מודעות לשיעור הריבית שעל הלווה לשלם.

 

גם קבועה, גם זולה – היתרון השני של משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד

יתרון נוסף העומד לאפיק הריבית המדובר הוא מחיר הריבית מלכתחילה. השוואת מסלולי הריבית הצמודים ל – 25 שנים, בהשוואה לאלו שאינם צמודים, מעלים תמונה חיובית כלפי משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד. בעוד הממוצע של הריבית הלא מוצמדת עומד על 4.55%, שיעור הריבית של השנייה עומד על 3.87%.

עתה, עולה נושא ההצמדה למדד, עמו נתחיל בחסרונות המודל המדובר.

 

חסרון ראשון – הצמדה למדד

הצמדת הקרן למדד יכולה, כאמור, לעמוד לרעתכם. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שכל עליה של המדד תביא לעלייה של הקרן, שכן זו משקפת את המצב הכלכלי הריאלי במשק. משכך, הצמדת המשכנתא למדד יכולה להביא לייקורו במהלך תקופת ההחזר.

 

פירעון מוקדם או מחזור? – שלם קנס

מסלול משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד, וכן מקבילו שאינו צמוד למדד, הם אפיקי תשלום שלא פעם יגררו תשלום בגין פעולות דוגמת פירעון מוקדם או מחזור המשכנתא.

פעולות אלו, אשר מבוצעות לרוב לשם הקלה בתנאיי המשכנתא, או לחילופין, פירעונה בטרם מועד הסיום, נועדו לחסוך כסף ללווה. אולם, היות ומדובר על משחק אפס, חיסכון של הלווה, הוא הפסד של המלווה. משכך, באפיקי הלוואה אלו יש סבירות לא מבוטלת של תשלום קנס בעת ביצוע הפעולות האמורות.

מה היה לנו עד עכשיו?

הכתבה עזרה לכם?
שתפו אותו עם החברים

אוהד ויס יועץ משכנתאות
אהד ויס - יועץ משכנתאות

משכנתא אינפו:
יועצי המשכנתאות הטובים בישראל

1. משאירים פניה באתר

2. מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית

3. מקבלים ייעוץ משכנתאות וליווי במידת הצורך

נשמח לעזור לך!

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

ליצירת קשר בוואצפ אנא רשמו את המספר שלכם